Satın Alma - Kiralama Karşılaştırması

ARACI KİRALARSAK

 

ARACI SATIN ALIRSAK

Sermaye Çıkışı Olmaz
Araç başına ortalama 25000 TL sermaye tasarrufu sağlanır.
  Sermaye Ayırmak Gerekir
Araç başına ortalama 25000 TL sermaye koymanız veya kredi bulmanız gerekir.
Kira Bedelinin Tamamı Her Kesilen Fatura ile Aylık Olarak Gidere Atılır
Araç kiralama bedelinin %100'ü gidere atılır.
  Araç Bedeli Sabit Kıymetler için Öngörülen Sürede Amortismana Ayrılabilir
25000 TL'ye aldığınız araç, sabit kıymetler için öngörülen süre içinde amortismandan düşülür.
Araç Kiralama Sözleşmesi Bilançoda Bir Borç Olarak Gözükmez
Bilanço analizlerinde avantaj sağlar ve firma kredibilitesi artar.
  Aracınızı Kredi İle Aldıysanız Bu Bilançonuzda Borç Olarak Gözükür
Kredi ile alınmışsa kredibilitenizi olumsuz olarak etkiler. Nakit alınmışsa bile bu mali tablolarınızın analizinde likiditenizi olumsuz etkiler.
Parça Masrafı, Periyodik Bakım v.s Yoktur
Aracınızı kiralarsanız bu giderleri ACARSAN üstlenir.
  Yedek Parça, Periyodik Bakım v.b. Masraflar Önemli Bir Gider Kalemidir
Bunlar zaman kaybına neden olmakta, hatta filosu büyük firmalar kendi içlerinde tamirhaneler kurabilmektedir. Belli dönemlerde lastikler değişir, aküler arızalanır v.s.
Kasko ve Trafik Sigortaları, Taşıt Vergisi, Eksoz Pulu, Muayene Masrafları Yoktur
Aracınızı kiralarsanız bu giderler ACARSAN tarafından karşılanır.
  Kasko ve Trafik Sigortaları, Taşıt Vergisi, Eksoz Pulu, Muayene Masrafları Vardır
Bu masraflar her yıl yapılmaktadır.
Problemlere Acil Çözüm
Araç kaza yaptıktan sonra sürücü trafik raporunu aldıktan sonra ACARSAN kendisine yeni bir araç tahsis eder (asistance hizmeti). Araç arıza yaptığında ise aynı şekilde yeni bir araç tahsis edilir. Ayrıca herhangi bir tamirat masrafı da olmaz.
  Problemlerde Uzun Süreli İş ve Zaman Kayıpları Oluşur
Araç kaza yada arıza yaptığında bazen tamiratı haftalarca sürebilmektedir. Hem tamirat masrafı hem de iş ve zaman kayıpları şirketleri büyük zarara uğratır. Ülkemizde kaza oranlarının dünya standartlarına göre en yükseklerde olması bu riski daha da arttırır.
Defter Değeri ile Satış Değeri Farkından Vergilendirme Söz Konusu Değildir
Araç sizin olmadığı için böyle bir vergileme mümkün değildir.
  Aracı Satmak İsterseniz Defter Değeri İle Satış Değer Farkından Vergi Ödemeniz Gerekir
Bu da aldığınız aracın şirketiniz için tam bir yük olduğu anlamını taşır. Satın aldığınızda sabit kıymetler için öngörülen uzun bir süre içinde gidere atabilirsiniz. Bundan sonra satmak istediğinizde ise, araç satışından dolayı, satış karı oluştuğu için vergi ödersiniz.
Esneklik Vardır
İşinizde meydana gelen genişleme ve daralmalara göre anında araç filonuzu büyütüp küçültebilirsiniz. Böylece hem etkin masraf kontrolü yapar, hem de potansiyel gelişmeleri anında değerlendirirsiniz.
  Esneklik Yoktur
Araç sayısını iş potansiyelinin artması yada azalmasına bağlı olarak hemen arttırıp azaltamazsınız. Ancak araç almanız yada satmanız gerekir ki, bu da esneklik gösteren bir karar değildir.
Yönetim Kolaylığı
Eğer araç kiralarsanız bu size yönetim kolaylığı sağlar. Yıllık vergiler, muayeneler, periyodik bakımlar, lastik ve akü değişimleri, kazalarda mesai kayıpları gibi problemleri unutursunuz. Bunlarla işi profesyonel olarak araç yönetimi olan ACARSAN uğraşır.
  Yönetim Zorluğu
Filosu geniş olan çoğu firma bu iş için ayrı departmanlar, tamirhaneler kurar, başlarına müdürler, şefler tayin eder. Denetçiler görevlendirir. Buna rağmen şirket asıl konusuna odaklanmak yerine hala araç problemleri ile uğraşmak zorunda kalır.