Araç Kiralama İçin İstenen Belgeler

• Son 2 yılı ait Bilanço ve Gelir Tablosu (Onaylı)

• Mecut yıla ait Bilanço/Özet Mizan ve Gelir Tablosu

• Son ortaklı yapısı ve kuruluşunu gösteren Sicil Gazetesi

• Vergi Levhası

• İmza Sirküleri

• Ortaklara ait kimlik fotokopileri (en büyük iki ortaklık)

• Çalışılan Banka/Şube isimleri

• Personel sayısı

• Faaliyet konusu hakkında kısa bilgi